فروشگاه لوازم برقی و الکتریکی

دستگاه چسب حرارتی

توضیحات

دستگاه چسب حرارتی تفنگی 220 ولت