فروشگاه لوازم برقی و الکتریکی

سیم لحیم

توضیحات

سیم لحیم long power