فروشگاه لوازم برقی و الکتریکی

شش راهی برق

توضیحات

پریز شش راهی برق سیار با کلید روشن و خاموش با سیم برق 1.5 متری
کالای مشابه