فروشگاه لوازم برقی و الکتریکی

سه راهی برق

توضیحات

سه راهی برق سیار نسیم با کلید روشن و خاموش چراغ دار با سیم برق 1.5 متری
کالای مشابه