فروشگاه لوازم برقی و الکتریکی

سنسور کابینت

توضیحات

سنسور کابینت حرکتی برای روشن و خاموش کردن چراغ داخل کابینت و کشو موقع با زکردن و بستن آن
کالای مشابه