فروشگاه لوازم برقی و الکتریکی

تبدیل 1 به 3 خط تلفن

توضیحات

تبدیل 1 به 3 خط تلفن سوکتی با یک ورودی سوکتی نری و سه خروجی سوکتی مادگی
کالای مشابه