فروشگاه لوازم برقی و الکتریکی

تبدیل 1 به 2 خط تلفن

توضیحات

تبدیل 1 به 2 خط تلفن سوکتی با یک ورودی سوکتی مادگی و دو خروجی سوکتی مادگی
کالای مشابه