فروشگاه لوازم برقی و الکتریکی

آنتن هوایی هانی ثابت مدل 96

توضیحات

آنتن هوایی هانی ثابت مدل 96 سبک و بادوام و گیرندگی آنتن با کیفیت بالا

نصب آسان

سبک و با دوام

گیرندگی با کیفیت بالا

امپدانس ورودی آنتن ۷۵ اُهم

محدوده ی فرکانسی (UHF: 470-860 MHz)

کالای مشابه